REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Arcticas Oy
Varikonkatu 35
94200 Kemi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Aki Sipilä
016-257220

Rekisterin nimi
Arcticas Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tilausten toimittaminen, laskutus ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Tilausten sisältö
Asiakkaan mahdollisesti tilauksen yhteydessä ilmoittamaa henkilötunnusta tai muita maksamiseen liittyviä tietoja ei arkistoida asiakasrekisteriin

Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus ja salasana). Rekisterin sisältävät palvelimet säilytetään lukitussa tilassa.