Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
Arcticas Oy
Varikonkatu 35
94200 Kemi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Aki Sipilä
016-257220

Rekisterin nimi
Arcticas Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tilausten toimittaminen, laskutus ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö


  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tilausten sisältö
  • Asiakkaan mahdollisesti tilauksen yhteydessä ilmoittamaa henkilötunnusta tai muita maksamiseen liittyviä tietoja ei arkistoida asiakasrekisteriin


Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus ja salasana). Rekisterin sisältävät palvelimet säilytetään lukitussa tilassa.